Studia podyplomowe

Nowa
Mobilność

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz PSPA

Kształcimy ekspertów elektromobilności. Kreujemy liderów zrównoważonego transportu.

W odpowiedzi na oczekiwania rynku pracy, kreowane przez nowe technologie oraz wielopłaszczyznową transformację w sektorze transportu, Politechnika Warszawska – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nowej Mobilności, uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych, dopasowany do potrzeb pracodawców sektora nowej mobilności. Zapraszamy do aplikowania.

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz
Dziekan WSiMR,
Politechnika Warszawska
Maciej Mazur

Dyrektor Zarządzający, PSNM
Prezydent, AVERE

Dla kogo?

Nowa Mobilność to kierunek dedykowany wszystkim zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem umiejętności związanych z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, rozwojem zeroemisyjnych technologii, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi oddziałującymi na uczestników rynku i interesariuszy sektora zrównoważonego transportu. Ukończenie studiów umożliwi uczestnikom uzyskanie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

Studia skierowane są do:

kadry zarządzającej, dostosowującej się do zmian zachodzących na rynku

specjalistów firm i instytucji, budujących kompetencje w obszarze nowej mobilności i zrównoważonego transportu

Studia podyplomowe

Nowa Mobilność

uzyskały w 2023 r. Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” w 8. edycji konkursu „Studia z przyszłością”

Nowa Mobilność w liczbach

przedmiotów
0
godzin zajęć
dydaktycznych
0
wykładowców i gości specjalnych
0
praktyków
biznesu
0

Program

Materiał dydaktyczny zawiera wielodyscyplinarną wiedzę, niezbędną do merytorycznego wsparcia przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji publicznej wdrażających lub wspierających sektor nowej mobilności. Program podnosi kompetencje osób zatrudnionych bądź poszukujących zatrudnienia na konkurencyjnym rynku branży motoryzacyjnej – zyskują one niezbędne kompetencje i rozległą wiedzę dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie.

 

Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewnia absolwentowi unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy z dziedziny inżynierii, prawa, ekonomii, statystyki oraz zarządzania w obszarze nowej mobilności.

Kompetencje absolwenta pozwalają m.in. na planowanie i przeprowadzenie procesu elektryfikacji flot, planowanie i rozbudowę infrastruktury ładowania, jak również realizację innych projektów w obszarze zrównoważonego transportu.

Przedmioty

Podstawy nowej mobilności

Pojazdy z napędem elektrycznym – kompendium

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – kompendium

Ładowanie pojazdów elektrycznych w ujęciu biznesowym

Akumulatory trakcyjne - baterie litowo-jonowe

Elektromobilność a system elektroenergetyczny w Polsce

Rynek nowej mobilności

Prawodawstwo na poziomie krajowym

Prawodawstwo na poziomie międzynarodowym

Rynek pojazdów w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju

Finansowe aspekty rozwoju rynku w Polsce

Wyzwania związane z elektryfikacją floty

Modele ekonomiczne i biznesowe

Przyszłość nowej mobilności

Wodór w transporcie

Pojazdy autonomiczne

Strategia nowej mobilności

Elektromobilność dla klimatu i środowiska

Nowa mobilność w samorządach

Dekarbonizacja transportu ciężkiego

Dekarbonizacja transportu publicznego

Podstawy mechaniki

Seminarium dyplomowe

Podstawy napędów elektrycznych pojazdów

Magazynowanie i przetwarzanie energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych

Projektowanie materiałów dla potrzeb chemicznych źródeł prądu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Transformacja energetyczna a rozwój energoelektroniki

Elementy diagnostyki samochodowej

Elementy eksploatacji pojazdów samochodowych

Prowadzący

Nowa Mobilność to dostęp do rzetelnej wiedzy, która jest przekazywana przez ekspertów i praktyków zrównoważonego transportu w Polsce i regionie CEE, osób zawodowo związanych z rynkiem, wyposażonych w wiedzę i posiadających wieloletnie doświadczenie sektorowe zdobyte w branży.

 

Prowadzący to liderzy w swoich dziedzinach, mający liczne sukcesy i realny wpływ na zachodzące zmiany w obszarze nowej mobilności. Materiał przez nich przekazywany obejmuje konkretne przykłady, najlepsze praktyki i lekcje płynące ze zrealizowanych projektów rynkowych.

Dostęp do pogłębionej wiedzy technicznej, w najwyższej jakości szkolnictwa wyższego, gwarantuje Międzywydziałowa Kadra Politechniki Warszawskiej z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Transportu.

Marek Andruchów

Prezes, Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych

Sebastian Anioł

Dyrektor Działu Innowacji, InPost

Piotr Arak

Dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

dr Katarzyna Barańska

Partner, Szef Zespołu Dekarbonizacji, Kancelaria Osborne Clarke

Paweł Bujak

Członek Zarządu, PAK-PCE Stacje H2 Sp z.o.o.

Łukasz Bednarski

Analityk rynku baterii, autor

dr inż. Adrian Chmielewski

Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Robert Chryc-Gawrychowski

Prezes Zarządu, Northvolt Systems Poland

Agnieszka Czajka

General Manager, Otomoto

Rafał Czyżewski

Prezes Zarządu, GreenWay Polska

Maciej Dryjański

Dyrektor Oddziału, AVL Software and Functions

Wojciech Drzewiecki

Prezes Zarządu, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

Marcin Dworak

Pełnomocnik ds. nowej mobilności, GZM

dr hab. inż. Jacek Dybała

Profesor uczelni PW, Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału SiMR PW

Łukasz Franek

Dyrektor, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Andrzej Gemra

Ekspert ds. Public Affairs i elektromobilności, Renault Group

Rafał Gawin

Prezes, Urząd Regulacji Energetyki

dr inż. Maciej Gis

Rzecznik Prasowy, PSNM

Mateusz Granoszek

Kierownik Działu Marketingu, Volkswagen Financial Services

Janusz Grądzki

Prezes, Fundacja Kierunkowskaz

dr hab. inż. Marek Guzek

Profesor uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

dr inż. Arkadiusz Hajduga

Profesor uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

dr hab. inż. Marek Jasiński

Profesor uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Adam Jędrzejewski

Prezes, Mobilne Miasto

Albert Kania

New Mobility Senior Manager, PSNM

Bartosz Kubik

Współzałożyciel, CEO, Ekoenergetyka-Polska SA

Małgorzata Kulis

VP, Dyrektor Zarządzająca, Volvo Trucks Polska

Jan Kuźmiński

Prezes Zarządu, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

Maciej Kwiatkowski

Zastępca CTO ds. technicznych, Impact Clean Power Technology

Krzysztof Leszczyński

Ekspert ds. elektromobilności, Volkswagen Financial Services

dr Ewa Łabno-Falęcka

Dyrektor Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Maciej Mazur

Prezes Zarządu, PSNM

Marcin Mańkowski

Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji, KPMG w Polsce

Radomir Matczak

Prezes Zarządu, InnoBaltica

Piotr Michalczyk

Partner, PwC Polska

Konrad Niklewicz

Członek Zarządu, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Filip Opoka

Partner, Octo Legal

Maciej Panek

Prezes Zarządu, Panek

Jacek Pawlak

Prezydent, Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe

Piotr Pawlak

Prezes, Toyota Norge AS

dr Alicja Pawłowska-Piorun

Expert – Sustainability, ING Bank Śląski

Małgorzata Pełka

Zastępca kierownika, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska

Aleksander Rajch

Członek Zarządu, PSNM

dr inż. Piotr Piórkowski

Profesor uczelni PW, Kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych IPIMR PW

Wojciech Rowiński

Dyrektor Generalny, Scania Polska

Adrian Sienicki

Członek Zarządu, Veolia Energia Łódź

dr Andrzej Szałek

Doradca Zarządu, Toyota Motor Poland

Przemysław Szywacz

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Zespół doradców dla sektora motoryzacyjnego, KPMG w Polsce

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Kierownik, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego

Sylwia Uziębło-Kowalska

radca prawny, counsel, Osborne Clarke

Adam Wieczorek

Wiceprezydent Miasta Łodzi

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Jan Wiśniewski

Dyrektor Centrum Badań i Analiz, PSNM

Kamila Zalewska

Business Director, FlixBus Polska Sp. z o.o.

st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń, CNBOP-PIB

dr inż. Piotr Zdanowicz

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

dr inż. Andrzej Ziółkowski

Prezes, Urząd Dozoru Technicznego
Pokaż mniej Pokaż więcej

Profil Absolwenta

01

Absolwent kierunku Nowa mobilność dysponuje kompleksową wiedzą dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie – posiada wyróżniające go kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wsparcia przedsiębiorstw i instytucji wdrażających lub wspierających zrównoważony transport.

02

Dysponuje rozległą wiedzą techniczną w zakresie pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania, orientuje się w kwestiach prawnych i politycznych, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych elektromobilności, zna jej genezę, definicje oraz historię, a także właściwie identyfikuje kierunki rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.

03

Posiada udokumentowaną wiedzą w zakresie rodzajów, budowy i zasad działania pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury ładowania. Legitymuje się kompetencjami w zakresie ich parametrów, komponentów użytych do ich produkcji oraz wszelkich kwestii technologicznych związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem.

04

Zna systemy magazynowania energii w zakresie rodzajów ogniw, surowców wykorzystanych do ich produkcji, a także kluczowych parametrów, dostawców czy kwestii związanych z recyklingiem baterii. Dysponuje ponadto szerokim zasobem wiedzy w zakresie technologii wiążących sektor elektromobilności z sektorem elektroenergetycznym oraz informatycznym.

05

Absolwent posiada ponadto wiedzę dotyczącą kierunków polityki oraz aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej regulujących funkcjonowanie sektora elektromobilności w Polsce, Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich. Potrafi korzystać z rynkowych danych statystycznych oraz dysponuje kluczowymi informacjami dotyczącymi rozwoju zeroemisyjnych technologii w transporcie w Polsce, Europie i na świecie.

06

Zna strukturę, modele i mechanizmy kształtujące sektor elektromobilności. Posiada wiedzę odnoszącą się do dostępnych na rynku rozwiązań dla nowej mobilności w sektorze pojazdów oraz infrastruktury, skierowanych do odbiorców technologii, jak również do interesariuszy rynku zrównoważonego transportu.

07

Dysponuje znajomością czynników natury ekonomicznej wpływających na ceny pojazdów z napędem elektrycznym, ceny infrastruktury ładowania oraz całkowity koszt posiadania (TCO) pojazdów. Zna modele mikroekonomiczne kształtujące rynek elektromobilności z perspektywy konsumenta indywidualnego, a także wielkoskalowych inwestycji w systemy zrównoważonej mobilności.

08

Posiada wiedzę dotyczącą strategii elektryfikacji flot, jak również finansowania rozwoju niskoemisyjnych technologii w transporcie z krajowych i unijnych środków publicznych oraz prywatnych.

09

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze elektromobilności dotyczącą planowania i prognozowania biznesowego, nowych modeli biznesowych, project, technology i fleet managementu, operacji biznesowych w sektorze energetycznym, społecznej odpowiedzialność biznesu, a także promocji i marketingu.

10

Zna rolę i potencjał zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie w dążeniach do ochrony klimatu oraz kierunki rozwoju trendów i wiodących koncepcji w nowej mobilności, przyszłościowych technologii związanych z autonomizacją pojazdów, projektów związanych z transformacją systemów transportowych w miastach, jak również projektów związanych z nową mobilnością w wybranych branżach i sektorach.

Informacje organizacyjne – II edycja

25/09
2023
Start
rekrutacji
Luty
2024
Start
zajęć
Czas trwania
2 semestry (12 zjazdów)
Zjazdy
2 dni (sobota i niedziela)
Zjazdy 1 lub 2 razy w miesiącu
Liczba miejsc

Ograniczona
(do 40 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń)

Opłata

Semestralna 6 000 PLN
(roczna 12 000 PLN)

Adres
Gmach Samochodów i Ciągników (SiC)
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
02-524 Warszawa
ul. Ludwika Narbutta 84
Kontakt

nowa.mobilnosc.simr@pw.edu.pl
+48 723 021 976
+48 604 515 961

Folder informacyjny studiów podyplomowych
Nowa Mobilność

Rekrutacja

Zasady naboru

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Politechniki Warszawskiej:

Wygenerowanie z systemu IRK dokumentu:
„Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe”

Przesłanie dokumentów

(w tym wniosku i odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej)

Dokonanie opłaty semestralnej w wysokości 6 000 PLN
(opłata roczna 12 000 PLN)

eLiderki

Kształcimy ekspertki elektromobilności

Kreujemy liderki zrównoważonego transportu

PSNM we współpracy z OTOMOTO, uruchamia program wspierający obecność kobiet w sektorze nowej mobilności

Oferujemy rabat w wysokości 3000 zł na udział w II edycji Studiów „Nowa Mobilność”. Liczba miejsc w ramach programu jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się już dzisiaj!

Liczba miejsc jest ograniczona

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

Przewodniczący, Dziekan Wydziału SiMR PW

dr hab. inż. Jacek Dybała

Profesor uczelni PW, Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału SiMR PW

dr hab. inż. Piotr Orliński

Profesor uczelni PW, Kierownik Zakładu Silników Spalinowych IPIMR PW

Maciej Mazur

Dyrektor Zarządzający, PSNM Prezydent, AVERE

Agata Wiśniewska-Mazur

Zastępczyni Dyrektora ds. Rozwoju PSNM

dr inż. Piotr Piórkowski

Profesor uczelni PW, Kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych IPIMR PW

dr inż. Dorota Górnicka

Kierownik Studiów Podyplomowych. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IPBM SiMR PW

Organizatorzy

Partner studiów PSNM „Nowa Mobilność"

Studenci o studiach „Nowa Mobilność"