Studia podyplomowe

Nowa
Mobilność

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz PSPA

Kształcimy ekspertów elektromobilności. Kreujemy liderów zrównoważonego transportu.

W odpowiedzi na oczekiwania rynku pracy, kreowane przez nowe technologie oraz wielopłaszczyznową transformację w sektorze transportu, Politechnika Warszawska – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych, dopasowany do potrzeb pracodawców sektora nowej mobilności. Zapraszamy do aplikowania.

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz
Dziekan WSiMR,
Politechnika Warszawska
Maciej Mazur
Dyrektor Zarządzający, PSPA
Wiceprezydent, AVERE

Dla kogo?

Nowa Mobilność to kierunek dedykowany wszystkim zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem umiejętności związanych z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, rozwojem zeroemisyjnych technologii, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi oddziałującymi na uczestników rynku i interesariuszy sektora zrównoważonego transportu. Ukończenie studiów umożliwi uczestnikom uzyskanie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

Studia skierowane są do:

kadry zarządzającej, dostosowującej się do zmian zachodzących na rynku

specjalistów firm i instytucji, budujących kompetencje w obszarze nowej mobilności i zrównoważonego transportu

Studia podyplomowe

Nowa Mobilność

uzyskały Certyfikat Nadzwyczajny
„Lider Jakości Kształcenia”
w 8. edycji konkursu „Studia z przyszłością”

Nowa Mobilność w liczbach

0
przedmiotów
0
godzin zajęć
dydaktycznych
0
wykładowców i gości specjalnych
0
praktyków
biznesu

Program

Materiał dydaktyczny zawiera wielodyscyplinarną wiedzę, niezbędną do merytorycznego wsparcia przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji publicznej wdrażających lub wspierających sektor nowej mobilności. Program podnosi kompetencje osób zatrudnionych bądź poszukujących zatrudnienia na konkurencyjnym rynku branży motoryzacyjnej – zyskują one niezbędne kompetencje i rozległą wiedzę dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie.

 

Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewnia absolwentowi unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy z dziedziny inżynierii, prawa, ekonomii, statystyki oraz zarządzania w obszarze nowej mobilności.

Kompetencje absolwenta pozwalają m.in. na planowanie i przeprowadzenie procesu elektryfikacji flot, planowanie i rozbudowę infrastruktury ładowania, jak również realizację innych projektów w obszarze zrównoważonego transportu.

Przedmioty

Podstawy elektromobilności

Pojazdy z napędem elektrycznym – kompendium

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – kompendium

Ładowanie pojazdów elektrycznych w ujęciu prawnym i biznesowym

Baterie litowo-jonowe

Elektromobilność a system elektroenergetyczny

Rynek elektromobilności

Prawo dla elektromobilności – Polska

Prawo dla elektromobilności – Unia Europejska

Ekonomia w aspekcie elektromobilności

Finansowanie elektromobilności

Zarządzanie elektromobilnością

Modele biznesowe w sektorze elektromobilności

Przyszłość elektromobilności

Wodór w transporcie

Pojazdy autonomiczne

Nowa Mobilność w życiu codziennym

Elektromobilność dla klimatu i środowiska

Elektromobilność w samorządach

Elektromobilna logistyka i transport

Elektromobilność w zbiorowym transporcie publicznym

Podstawy mechaniki

Seminarium dyplomowe

Podstawy napędów elektrycznych pojazdów

Magazynowanie i przetwarzanie energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych

Projektowanie materiałów dla potrzeb chemicznych źródeł prądu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Transformacja energetyczna a rozwój energoelektroniki

Elementy diagnostyki samochodowej

Elementy eksploatacji pojazdów samochodowych

Prowadzący

Nowa Mobilność to dostęp do rzetelnej wiedzy, która jest przekazywana przez ekspertów i praktyków zrównoważonego transportu w Polsce i regionie CEE, osób zawodowo związanych z rynkiem, wyposażonych w wiedzę i posiadających wieloletnie doświadczenie sektorowe zdobyte w branży.

 

Prowadzący to liderzy w swoich dziedzinach, mający liczne sukcesy i realny wpływ na zachodzące zmiany w obszarze nowej mobilności. Materiał przez nich przekazywany obejmuje konkretne przykłady, najlepsze praktyki i lekcje płynące ze zrealizowanych projektów rynkowych.

Dostęp do pogłębionej wiedzy technicznej, w najwyższej jakości szkolnictwa wyższego, gwarantuje Międzywydziałowa Kadra Politechniki Warszawskiej z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Transportu.

Marek Andruchów

Prezes, Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych

Sebastian Anioł

Dyrektor Działu Innowacji, InPost

Piotr Arak

Dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

dr Katarzyna Barańska

Partner, Szef Zespołu Dekarbonizacji, Kancelaria Osborne Clarke

Łukasz Bednarski

Analityk rynku baterii, autor

dr inż. Adrian Chmielewski

Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Robert Chryc-Gawrychowski

Prezes Zarządu, Northvolt Systems Poland

Agnieszka Czajka

General Manager, Otomoto

Rafał Czyżewski

Prezes Zarządu, GreenWay Polska

Maciej Dryjański

Dyrektor Oddziału, AVL Software and Functions

Wojciech Drzewiecki

Prezes Zarządu, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

dr hab. inż. Jacek Dybała

Profesor uczelni PW, Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału SiMR PW

Łukasz Franek

Dyrektor, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Andrzej Gemra

Ekspert ds. Public Affairs i elektromobilności, Renault Group

dr inż. Maciej Gis

Rzecznik Prasowy, PSPA

Mateusz Granoszek

Kierownik Działu Marketingu, Volkswagen Financial Services

Janusz Grądzki

Prezes Zarządu, Eleport Polska / Prezes, Fundacja Kierunkowskaz

dr hab. inż. Marek Guzek

Profesor uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

dr inż. Arkadiusz Hajduga

Profesor uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

dr hab. inż. Marek Jasiński

Profesor uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Adam Jędrzejewski

Prezes, Mobilne Miasto

Albert Kania

New Mobility Senior Manager, PSPA

Bartosz Kubik

Współzałożyciel, CEO, Ekoenergetyka-Polska SA

Małgorzata Kulis

VP, Dyrektor Zarządzająca, Volvo Trucks Polska

Jan Kuźmiński

Prezes Zarządu, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

Maciej Kwiatkowski

Zastępca CTO ds. technicznych, Impact Clean Power Technology

Krzysztof Leszczyński

Ekspert ds. elektromobilności, Volkswagen Financial Services

dr Ewa Łabno-Falęcka

Dyrektor Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Maciej Mazur

Prezes Zarządu, PSPA

Marcin Mańkowski

Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji, KPMG w Polsce

Piotr Michalczyk

Partner, PwC Polska

Filip Opoka

Partner, Octo Legal

Maciej Panek

Prezes Zarządu, Panek

Jacek Pawlak

Prezydent, Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe

dr Alicja Pawłowska-Piorun

Expert – Sustainability, ING Bank Śląski

Małgorzata Pełka

Zastępca kierownika, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska

Aleksander Rajch

Członek Zarządu, PSPA

dr inż. Michał Rolak

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Wojciech Rowiński

Dyrektor Generalny, Scania Polska

Adrian Sienicki

Członek Zarządu, Veolia Energia Łódź

dr Andrzej Szałek

Doradca Zarządu, Toyota Motor Poland

Przemysław Szywacz

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Zespół doradców dla sektora motoryzacyjnego, KPMG w Polsce

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Kierownik, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego

Adam Wieczorek

Wiceprezydent Miasta Łodzi

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Jan Wiśniewski

Dyrektor Centrum Badań i Analiz, PSPA

st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń, CNBOP-PIB

dr inż. Piotr Zdanowicz

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

dr inż. Andrzej Ziółkowski

Prezes, Urząd Dozoru Technicznego

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Kierownik, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego

Adam Wieczorek

Wiceprezydent Miasta Łodzi

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Pokaż mniej Pokaż więcej

Profil Absolwenta

01

Absolwent kierunku Nowa mobilność dysponuje kompleksową wiedzą dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie – posiada wyróżniające go kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wsparcia przedsiębiorstw i instytucji wdrażających lub wspierających zrównoważony transport.

02

Dysponuje rozległą wiedzą techniczną w zakresie pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania, orientuje się w kwestiach prawnych i politycznych, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych elektromobilności, zna jej genezę, definicje oraz historię, a także właściwie identyfikuje kierunki rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.

03

Posiada udokumentowaną wiedzą w zakresie rodzajów, budowy i zasad działania pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury ładowania. Legitymuje się kompetencjami w zakresie ich parametrów, komponentów użytych do ich produkcji oraz wszelkich kwestii technologicznych związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem.

04

Zna systemy magazynowania energii w zakresie rodzajów ogniw, surowców wykorzystanych do ich produkcji, a także kluczowych parametrów, dostawców czy kwestii związanych z recyklingiem baterii. Dysponuje ponadto szerokim zasobem wiedzy w zakresie technologii wiążących sektor elektromobilności z sektorem elektroenergetycznym oraz informatycznym.

05

Absolwent posiada ponadto wiedzę dotyczącą kierunków polityki oraz aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej regulujących funkcjonowanie sektora elektromobilności w Polsce, Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich. Potrafi korzystać z rynkowych danych statystycznych oraz dysponuje kluczowymi informacjami dotyczącymi rozwoju zeroemisyjnych technologii w transporcie w Polsce, Europie i na świecie.

06

Zna strukturę, modele i mechanizmy kształtujące sektor elektromobilności. Posiada wiedzę odnoszącą się do dostępnych na rynku rozwiązań dla nowej mobilności w sektorze pojazdów oraz infrastruktury, skierowanych do odbiorców technologii, jak również do interesariuszy rynku zrównoważonego transportu.

07

Dysponuje znajomością czynników natury ekonomicznej wpływających na ceny pojazdów z napędem elektrycznym, ceny infrastruktury ładowania oraz całkowity koszt posiadania (TCO) pojazdów. Zna modele mikroekonomiczne kształtujące rynek elektromobilności z perspektywy konsumenta indywidualnego, a także wielkoskalowych inwestycji w systemy zrównoważonej mobilności.

08

Posiada wiedzę dotyczącą strategii elektryfikacji flot, jak również finansowania rozwoju niskoemisyjnych technologii w transporcie z krajowych i unijnych środków publicznych oraz prywatnych.

09

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze elektromobilności dotyczącą planowania i prognozowania biznesowego, nowych modeli biznesowych, project, technology i fleet managementu, operacji biznesowych w sektorze energetycznym, społecznej odpowiedzialność biznesu, a także promocji i marketingu.

10

Zna rolę i potencjał zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie w dążeniach do ochrony klimatu oraz kierunki rozwoju trendów i wiodących koncepcji w nowej mobilności, przyszłościowych technologii związanych z autonomizacją pojazdów, projektów związanych z transformacją systemów transportowych w miastach, jak również projektów związanych z nową mobilnością w wybranych branżach i sektorach.

Informacje organizacyjne

25/09
2023
Start
rekrutacji
Luty
2024
Start
zajęć
Czas trwania
2 semestry (12 zjazdów)
Zjazdy
2 dni (sobota i niedziela)
Zjazdy 1 lub 2 razy w miesiącu
Liczba miejsc

Ograniczona
(do 40 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń)

Opłata

Semestralna 6 000 PLN
(roczna 12 000 PLN)

Adres
Gmach Samochodów i Ciągników (SiC)
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
02-524 Warszawa
ul. Ludwika Narbutta 84
Kontakt

Folder informacyjny studiów podyplomowych
Nowa Mobilność

Rekrutacja

Zasady naboru

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Politechniki Warszawskiej:

Wygenerowanie z systemu IRK dokumentu:
„Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe”

Przesłanie dokumentów

(w tym wniosku i odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej)

Dokonanie opłaty semestralnej w wysokości 6 000 PLN
(opłata roczna 12 000 PLN)

Zapisz się już dzisiaj!

Liczba miejsc jest ograniczona

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

Przewodniczący, Dziekan Wydziału SiMR PW

dr hab. inż. Jacek Dybała

Profesor uczelni PW, Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału SiMR PW

dr hab. inż. Piotr Orliński

Profesor uczelni PW, Kierownik Zakładu Silników Spalinowych IPIMR PW

Maciej Mazur

Prezes Zarządu, PSPA

Łukasz Witkowski

Wiceprezes Zarządu, PSPA

dr inż. Piotr Piórkowski

Profesor uczelni PW, Kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych IPIMR PW

dr inż. Ireneusz Krakowiak

Kierowników studiów podyplomowych, z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych IPIMR PW

Organizatorzy